Certifieringar

EU-Ekologiskt

Märkningen innebär i korthet att minst 95% av produktens innehåll producerats ekologiskt. Ett ekologiskt jordbruk innebär kortare transporter och snabbare leveranser mellan odling och konsument.

Användningen av kemiska medel är strikt begränsad och konstgödsel får ej användas. Det är även förbjudet med genmodifierade organismer (GMO). Naturresurser som vatten, jord och luft skall användas på ett ansvarsfullt sätt.

Alla ekologiska aktörer kontrolleras minst en gång per år.

KRAV

KRAV-märkningen är den mest kända miljömärkningen i Sverige. Den visar att en vara är ekologiskt producerad och att man därmed i produktionen tagit hänsyn till natur, klimat, djur och människor.

KRAV-märkningen utgår ifrån EU:s regler men har utöver det ännu striktare krav på produkt och produktion. Minst en gång per år sker en extern kontroll av det som KRAV-märks.

RIP

RIP är riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier. Certifieringen har tagits fram med syfte att lyfta fram och sammanställa relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP anpassat efter de förutsättningar som packerierna arbetar efter. Riktlinjerna har även anpassats till BRC-standarden för att möta handelns krav. Eftersom packerier för bär, frukt och grönsaker arbetar under snarlika förhållanden har riktlinjerna vidareutvecklats i ett eget koncept för dessa produkter.

Produkter